Moja zóna

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

Školská 16, 053 21 Markušovce
35546018
2021668638
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
123 tis. €
-76,9 %
2020/2019