Moja zóna

Základná škola, Slovinky 71

Slovinky 71, 053 40 Slovinky
35546034
2021668627
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38,9 tis. €
47,4 %
2020/2019