Moja zóna

Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou

Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
35546042
2021668440
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
702 tis. €
44,8 %
2020/2019