Moja zóna

Základná škola Spišská Nová Ves, Levočská ul.

Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves
35546051
2021668396
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
234 tis. €
-64,5 %
2020/2019