Moja zóna

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
35546077
2021667648
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
663 tis. €
59,7 %
2020/2019