Moja zóna

Základná škola Spišská Nová Ves, Komenského ul.

Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves
35546085
2021668495
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
255 tis. €
-63,2 %
2020/2019