Moja zóna

Základná umelecká škola

Bernolákova 26, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35546131
2021672587
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
349 tis. €
-64,6 %
2020/2019