Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany

Školská 20, 055 01 Margecany
35546328
2021678824
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
319 tis. €
-32,1 %
2020/2019