Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

Veľký Folkmar 328, 055 51 Veľký Folkmar
35546468
2021678758
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A