Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nálepkovo

Školská 684, 053 33 Nálepkovo
35546751
2021678912
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
18,7 tis. €