Moja zóna

Základná škola

Krosnianska 4, 040 22 Košice - m. č. Dargovských hrdinov
35546875
2021676998
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
653 tis. €
356,1 %
2020/2019