Moja zóna

Základná umelecká škola

Z. Fábryho 19, 079 01 Veľké Kapušany
35549050
2021704399
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2003
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A