Moja zóna

Materská škola

Havanská 26, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
35552832
2021728346
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
147 tis. €
99,1 %
2020/2019