Moja zóna

Materská škola

Juhoslavanská 4, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
35553618
2021729754
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
189 tis. €
280,7 %
2020/2019