Moja zóna

Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou

Rakovec nad Ondavou 2, 072 03 Rakovec nad Ondavou
35553863
2021759465
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,8 tis. €