Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Poráč 125, 053 23 Poráč
35553979
2021751314
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A