Moja zóna

Centrum voľného času PRIMA

SNP 39, 053 42 Krompachy
35556293
2021780123
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2004
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A