Moja zóna

Centrum voľného času PRIMA

SNP 39, 053 42 Krompachy
35556293
2021780123
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2004
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času PRIMA


Štatutári Centrum voľného času PRIMA


Spoločníci Centrum voľného času PRIMA


Predmety podnikania Centrum voľného času PRIMA


Kataster Centrum voľného času PRIMA


Skrátené výkazy Centrum voľného času PRIMA