Moja zóna

Základná umelecká škola - výtvarný odbor

Kováčska 43, 041 99 Košice - mestská časť Staré Mesto
35556552
2021762710
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2004
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
29 tis. €
-39 %
2019/2018