Moja zóna

Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín

Berzehorská 154, 049 51 Brzotín
35556684
2021779419
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A