Moja zóna

REGINA - Domov sociálnych služieb

Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
35557168
2021798713
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2004
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
494 tis. €
41,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod REGINA - Domov sociálnych služieb


Štatutári REGINA - Domov sociálnych služieb


Spoločníci REGINA - Domov sociálnych služieb


Predmety podnikania REGINA - Domov sociálnych služieb


Kataster REGINA - Domov sociálnych služieb


Skrátené výkazy REGINA - Domov sociálnych služieb