Moja zóna

Materská škola

Smetanova 11, 040 01 Košice - mestská časť Juh
35557338
2021765647
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
212 tis. €
-34,5 %
2020/2019