Moja zóna

Materská škola

Budapeštianska 1, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
35559420
2021793048
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
387 tis. €
-0,5 %
2020/2019