Moja zóna

Materská škola

Zuzkin park 2, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35559438
2021794676
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,74 mil. €
1 301,4 %
2020/2019