Moja zóna

Základná škola s materskou školou Bohdanovce

Bohdanovce 209, 044 16 Bohdanovce
35561301
2021845529
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A