Moja zóna

Základná škola s materskou školou Kalša

Kalša 128, 044 18 Kalša
35564296
2021946542
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A