Moja zóna

Materská škola Medzev

Mariánske námestie 35, 044 25 Medzev
35567791
2022024202
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2005
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,91 mil. €
2 131,1 %
2020/2019