Moja zóna

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce

35568348
2022051999
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2005
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,03 mil. €
153,3 %
2020/2019