Moja zóna

Základná škola s materskou školou

SNP 178, 076 03 Hraň
35569417
2022067696
Nemá
10-19 zamestnancov
01.10.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A