Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okružná 3657, Michalovce

Okružná 3657, 071 01 Michalovce
35570504
2022114996
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2006
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A