Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Zuzkin park 10, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35570547
2022113907
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2006
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
255 tis. €