Moja zóna

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Zatín - Magyar Tanítísi Nyelvü Alapiskola és Óvoda Zétény

Hlavná 60, 076 53 Zatín
35571829
2022142166
Nemá
5-9 zamestnancov
01.09.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A