Moja zóna

Miestne kultúrne stredisko

Námestie slobody 8, 925 22 Veľké Úľany
35595817
2021021310
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1991
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko


Štatutári Miestne kultúrne stredisko


Spoločníci Miestne kultúrne stredisko


Predmety podnikania Miestne kultúrne stredisko


Kataster Miestne kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko