Moja zóna

Základná škola

Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
35602244
2020686393
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
942 tis. €
208,9 %
2019/2018