Moja zóna

Základná škola Leopoldov

Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov
35602643
2021279667
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,77 mil. €
-86,1 %
2020/2019