Moja zóna

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia

Pusta 176, 925 22 Veľké Úľany
35606037
2021021321
SK2021021321
10-19 zamestnancov
02.01.1996
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,15 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia


Štatutári Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia


Spoločníci Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia


Predmety podnikania Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia


Kataster Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia


Skrátené výkazy Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia