Moja zóna

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia

Pusta 176, 925 22 Veľké Úľany
35606037
2021021321
SK2021021321
10-19 zamestnancov
02.01.1996
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,15 tis. €
N/A