Moja zóna

Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava

Čajkovského 50, 917 08 Trnava
35629860
2020981666
Nemá
25-49 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A