Moja zóna

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky

Smrdáky, 906 03 Smrdáky
35629908
2020985813
Nemá
3-4 zamestnanci
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky


Štatutári Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky


Spoločníci Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky


Predmety podnikania Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky


Kataster Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky


Skrátené výkazy Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky