Moja zóna

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky

Smrdáky, 906 03 Smrdáky
35629908
2020985813
Nemá
3-4 zamestnanci
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A