Moja zóna

Spojená škola

Valova 40, 921 01 Piešťany
35629959
2020969764
Nemá
25-49 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
11,1 tis. €