Moja zóna

Špeciálna základná škola, Kollárova 21, Holíč

Kollárova 21, 908 51 Holíč
35629967
2020972899
Nemá
10-19 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A