Moja zóna

Špeciálna základná škola

Šafárikova 38, 924 01 Galanta
35629983
2020948039
Nemá
20-24 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
38,3 tis. €
-1,6 %
2020/2019