Moja zóna

Špeciálna základná škola

Čakanská cesta 1, 930 39 Zlaté Klasy
35630035
2020948611
Nemá
10-19 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A