Moja zóna

Spojená škola, Jatočná 4, Skalica

Jatočná 4, 909 01 Skalica
35630043
2021344149
Nemá
20-24 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A