Moja zóna

Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava

Beethovenova 27, 917 08 Trnava
35630060
2021390019
Nemá
50-99 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A