Moja zóna

Špeciálna základná škola

Štúrova 573, 908 41 Šaštín-Stráže
35630108
2020957631
Nemá
10-19 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A