Moja zóna

Špeciálna základná škola

Ádorská 35, 929 01 Dunajská Streda
35630132
2020963384
Nemá
10-19 zamestnancov
24.07.1996
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A