Moja zóna

Obec Sihelné - drobná prevádzka

Sihelné, 029 46 Sihelné
35651156
2020427343
SK2020427343
5-9 zamestnancov
01.09.1993
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obec Sihelné - drobná prevádzka


Štatutári Obec Sihelné - drobná prevádzka


Spoločníci Obec Sihelné - drobná prevádzka


Predmety podnikania Obec Sihelné - drobná prevádzka


Kataster Obec Sihelné - drobná prevádzka


Skrátené výkazy Obec Sihelné - drobná prevádzka