Moja zóna

Odborné učilište internátne, Švermova 1, Valaská

Švermova 1, 976 46 Valaská
35673109
2021621921
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1986
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,01 mil. €
-98,5 %
2020/2019