Moja zóna

Obec Novoť - prevádzka

Novoť, 029 55 Novoť
35677007
2020427640
Nemá
5-9 zamestnancov
01.05.1994
Výstavba ost.inž.stavieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
472 tis. €