Moja zóna

Obec Novoť - prevádzka

Novoť, 029 55 Novoť
35677007
2020427640
Nemá
3-4 zamestnanci
01.05.1994
Výstavba ost.inž.stavieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
480 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obec Novoť - prevádzka


Štatutári Obec Novoť - prevádzka


Spoločníci Obec Novoť - prevádzka


Predmety podnikania Obec Novoť - prevádzka


Kataster Obec Novoť - prevádzka


Skrátené výkazy Obec Novoť - prevádzka