Moja zóna

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
35677686
2020985120
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
247 tis. €
535,5 %
2020/2019