Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

Tajovského 2, Badín
35677813
2020947885
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
22,5 tis. €